Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Z życia biblioteki

<-- Z życia biblioteki

„Jan Karski - sprawiedliwy wśród narodów świata”

Dnia 7 października 2014r. na trzeciej godzinie lekcyjnej odbył się w bibliotece Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie konkurs „O Janie Karskim”. Brało w nim udział piętnastu uczniów naszej szkoły. W teście zawartych zostało 50 pytań. Były to pytania wyboru orazzadania otwarte, w których mogli uczniowie wykazać się wiedzą o Janie Karskim. Niestety największą trudność uczniom sprawiły zadania otwarte. Przy zadaniach testu wyboru było różnie.

Wyróżniliśmy trzy pierwsze miejsca:

I miejsce zdobył : Mielniczek Bartosz I B: 42pkt/57pkt,
II miejsce zdobył: Łukasz Zieliński I T: 36pkt/57pkt,
III miejsce zdobyła: Daria Cyrankowska I T : 33pkt/57pkt.

<-- Z życia biblioteki

„Tradycja szlachecka na Powiślu.”

13 stycznia 2015 r. w bibliotece szkolnej odbyła się prezentacja wystawy „Dworki i nekropolie z powiatu sztumskiego”. Wystawa przedstwiała zdjęcia dworków szlacheckich związanych głównie z rodzinami Donimirskich i Sierakowskich. Uczniowie klasy Ib i IVtl wzięli udział w wykładzie prowadzonym przez pana A. Lubińskiego, który jest pasjonatem historii regionu sztumskiego. Wykład obfitował w wiele ciekawostek historycznych związanych z życiem i działalnością znanych polskich rodzin zamieszkujących ziemię sztumską.

<-- Z życia biblioteki

„Tradycje Świat Bożego Narodzenia”

Dnia 17 grudnia 2015 r. na trzeciej godzinie lekcyjnej odbył się w bibliotece Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie konkurs pt. „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”. Brało w nim udział 37 uczniów naszej szkoły. W teście zawartych zostało 50 pytań. Były to w większości pytania wyboru oraz zadania otwarte, w których mogli uczniowie wykazać się wiedzą związaną z tradycją i zwyczajami świątecznymi. Największą trudnośc uczniom sprawiły zadania otwarte. Przy zadaniach testu wyboru bywało różnie. Zdaniem uczestników test konkursowy był bardzo szczegółowy i trudny do napisania.

Wyróżniliśmy trzy pierwsze miejsca:

1. Rafał Kowal kl. II A 41/50 pkt.

2. Łukasz Zieliński II T 40/50 pkt.

3. Karolina Słowik III TEI 39/50 pkt.

<-- Z życia biblioteki

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawą z dnia 3 lutego 2011 roku zatwierdził dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i świętem państwowym. Święto jest hołdem składanym żołnierzom podziemia antykomunistycznego, którzy po 1945 roku walczyli o prawo do samostanowienia polskiego społeczeństwa,  przeciwstawiając się sowietyzacji Polski i podporządkowania kraju Związkowi Radzieckiemu.

         Z okazji tego święta biblioteka szkolna przygotowała gazetkę. Miała ona na celu przypomnienie i uświadomienie uczniom, jak ważny jest ten dzień dla Polski. W  naszym regionie jest zaś nierozerwalnie związany z działalnością „Żołnierzy Wyklętych”. Ziemia Sztumska to obszar, na którym zaraz po II wojnie światowej operowała duża grupa Żołnierzy Wyklętych. Chodzi głównie o V Wileńską Brygadę Armii Krajowej pod dowództwem Zygmunta Szendzielarza „ Łupaszki”, która uciekając przed Sowietami, przedostała się z Wileńszczyzny na Białostocczyznę, a potem na tzw. Ziemie Odzyskane - do Gdańska i okolic. Zygmunt Szendzielarz, jego łaczniczka Lidia Lwow „Lalka” oraz podległy mu żołnierz Mieczysław Abramowicz mieszkali przez jakiś czas w majątku Zajezierze pod Sztumem. W majątku Czernin koło Sztumu ( wcześniej własność polskiej rodziny Donimirskich, w czasie wojny zabrany przez Niemców, po wojnie administrowany przez urzędników Polskich Nieruchomości Ziemskich sprzyjających partyzantom) urządzono prowizoryczny szpital dla żołnierzy „Łupaszki”. Partyzanci prowadzili tu walkę z sowieckim okupantem oraz jego rodzimymi poplecznikami, za którą byli więzieni, torturowani i ginęli bez śladu w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

<-- Z życia biblioteki

2016 - Rok Cichociemnych

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę o ustanowieniu cichociemnych - żołnierzy polskich szkolonych w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych - patronami roku 2016. W lutym minęło 75 lat od pierwszego spadochronowego zrzutu tych żołnierzy na teren okupowanej Polski. W dokumencie przypominano, że cichociemni stanowili elitę Polskich Sił Zbrojnych. Dodano, że z uwagi na swoje zasługi w walce o niepodległość Polski, powinni mieć oni stałe miejsce w panteonie polskich bohaterów narodowych. W uchwale podkreślono też konieczność upowszechniania wiedzy o osiągnięciach i poświęceniu cichociemnych oraz insttytucjonalnego i obywatelskiego wsparcia działań podejmowanych w tym zakresie m.in. przez ich rodziny oraz Fundację im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Z tej okazji biblioteka szkolna przygotowała gazetkę. Miała ona na celu przybliżyć uczniom szkoły działania cichociemnych, które umożliwiły nawiązanie łączności z krajem drogą lotniczą oraz przeprowadzenie akcji sabotażowo-dywersyjnych przeciwko okupantom. Do końca 1944 r. na obszar Polski zrzucono 316 Cichociemnych, z których 112 oddało życie za wolną Ojczyznę. Kilkudziesięciu kolejnych żołnierzy polskich - spadochroniarzy - skierowano do innych okupowanych krajów w Europie.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!

Przemysław Szczuchniak
Bogusława Stankiewicz