Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rekrutacja

Zasady rekrutacji uczniów w roku szkolny 2021/2022
do Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

 

Szanowni Państwo,

przepisy dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkól ponadpodstawowych zostały określone w:

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737) – kliknij

oraz w

Zarządzeniu Nr 7/2021 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego.

Z poważaniem

Wiesława Kowalik

Dyrektor Szkoły

 

Filmowa prezentacja szkoły i kierunków kształcenia - 2014/2015:

f 01 zs 2015 f 02 zs 2015

grafika t organizacji reklamy

Technik organizacji reklamy

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia lub matematyka.

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym język polski oraz do wyboru trzy przedmioty z: matematyka, język obcy, historia, geografia, informatyka.

Jeżeli jesteś kreatywny, aktywny, a w przyszłości chcesz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne przy tworzeniu kampanii reklamowych oraz sprzedaży produktów i usług reklamowych w filmie, handlu i turystyce - proponujemy Ci ten kierunek. W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych, organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej oraz projektowania i wykonywania produktów reklamowych. Technik organizacji reklamy jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną , plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. Po skończeniu tego kierunku możesz być zatrudniony w agencjach reklamowych, w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych lub w biurach ogłoszeń środków masowego przekazu.

Podczas nauki uzyskasz kwalifikacje:

A. 26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych,

A. 27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

 

Zdobędziesz tytuł Technika Organizacji Reklamy,
uznawany w formie Europassu w całej Unii Europejskiej.

 

OFERTA KSZTAŁCENIA:

 • indywidualne konsultacje dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem lub mających trudności w nauce,
 • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, nagrań filmowych i profesjonalnych programów wykorzystywanych w firmach,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • przedsięwzięcia umożliwiające wykorzystanie wiedzy w praktyce,
 • specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej.

 

WSPÓŁPRACA Z:

 • Sopocką Szkołą Wyższą, Wydział Architektury Wnętrz,
 • Młodzieżowym Centrum Kariery w Sztumie,
 • Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 

DLA ZAINTERESOWANYCH:

 • Wyjazdy edukacyjne na targi branżowe i do lokalnych przedsiębiorstw,
 • Działalność w młodzieżowym miniprzedsiębiorstwie,
 • Udział w projektach edukacyjnych,
 • Udział w konkursach przedmiotowych,
 • Stypendia dla najlepszych uczniów.

grafika t ekonomista

Technik ekonomista

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia. język angielski lub matematyka,

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym – język polski oraz do wyboru trzy przedmioty z:  matematyka, język obcy, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

Jeżeli interesujesz się bieżącymi wydarzeniami w życiu społecznym i gospodarczym, posiadasz uzdolnienia zarówno ścisłe jak i humanistyczne, myślisz o dalszej nauce z możliwością rozpoczęcia kariery zawodowej, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Z pomocą nauczycieli zdobędziesz solidne podstawy dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach wyższych, osiągniesz kwalifikacje właściwe dla tego zawodu. Nasz absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności ogólnoekonomiczne, umożliwiające podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz szybkie dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych, zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w standardach kwalifikacji zawodowych, związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

Podczas nauki uzyskasz kwalifikacje:

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,

A. 36 Prowadzenie rachunkowości.

Zdobędziesz tytuł Technika Ekonomisty,

uznawany w formie Europassu w całej Unii Europejskiej.

Będziesz miał możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zawodzie Technik Rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji.

A. 65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

 

OFERTA KSZTAŁCENIA

 • indywidualne konsultacje dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem lub mających trudności w nauce,
 • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, nagrań filmowych i profesjonalnych programów wykorzystywanych w firmach,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • przedsięwzięcia umożliwiające wykorzystanie wiedzy w praktyce.

 

WSPÓŁPRACA Z:

 • Sopocką Szkołą Wyższą,
 • Bankiem Spółdzielczym w Sztumie,
 • Bankiem PKO BP,
 • Młodzieżowym Centrum Kariery w Sztumie,
 • Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym w Dzierzgoniu,
 • Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 

KONKURSY I DZIAŁANIA:

 • Wiem na Bank,
 • Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową,
 • Konkurs z Rachunkowości,
 • Szkolna Internetowa Gra Giełdowa,
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
 • Dzień Przedsiębiorczości,
 • Tydzień Przedsiębiorczości.

 

DLA ZAINTERESOWANYCH:

 • Wyjazdy edukacyjne na targi branżowe i do lokalnych przedsiębiorstw,
 • Działalność w młodzieżowym miniprzedsiębiorstwie,
 • Udział w projektach edukacyjnych,
 • Stypendia dla najlepszych uczniów.

grafika lo sportowo obronna

Profil sportowo-obronny

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia.

Przedmioty uzupełniające: ratownictwo przedmedyczne, edukacja prozdrowotna, zajęcia rekreacyjne – motoryka i elementy judo.

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski oraz do wyboru trzy przedmioty z: geografia, język obcy, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Jeżeli jesteś aktywny, zainteresowany sportem i pragniesz swoją przyszłość zawodową związać z dużą sprawnością fizyczną potrzebną w pracy służb mundurowych, to klasa sportowo-obronna jest właśnie dla Ciebie! Z pomocą nauczycieli zdobędziesz przygotowanie do dalszej nauki w szkołach służb mundurowych – wojskowej, policyjnej, pożarniczej, a także w akademii wychowania fizycznego. Sprofilowanie klasy daje Ci także szeroki wachlarz możliwości dalszej nauki na wielu innych kierunkach, np.: pedagogicznych, społecznych, stosunkach międzynarodowych, europeistyce, turystyce i rekreacji, hotelarstwie, dziennikarstwie sportowym, itp.

Współpraca klasy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

OFERTA KSZTAŁCENIA:

 • indywidualne konsultacje dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem lub mających trudności w nauce,
 • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, nagrania filmowe,
 • innowacje pedagogiczne o tematyce prozdrowotnej,
 • diagnoza umiejętności uczniów na początku nauki,
 • testy diagnozujące na rok przed maturą,
 • zajęcia dodatkowe dla maturzystów,
 • próbna matura,
 • nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • dodatkowe zajęcia sportowe,
 • zajęcia sportowe odbywają się na obiektach sportowych szkoły – 2 sale gimnastyczne, siłownia, kompleks boisk sportowych Orlik.

 

WSPÓŁPRACA Z :

 • Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni,
 • Akademią Morską w Gdyni,
 • Akademią Wychowania Fizycznego w Gdańsku,
 • Klubami sportowymi,
 • Służbami mundurowymi powiatu sztumskiego np.: Zakładem Karnym, Komendą Powiatową Policji, Powiatową Strażą Pożarną.

 

KONKURSY I ZAWODY SZKOLNE:

 • Rozgrywki sportowe w grach zespołowych,
 • Rozgrywki w sportach indywidualnych,
 • Powiatowe zawody w 10 dyscyplinach sportowych,
 • Konkursy językowe – języka angielskiego, hiszpańskiego.

 

KONKURSY I ZAWODY ZEWNĘTRZNE:

 • Wojewódzka Licealiada Sportowa,
 • Zawody Drużynowe Ratownictwa Medycznego,
 • Języka Angielskiego – Fox,
 • Turniej Geografii Polski „Romer”,
 • Przystanek Bruksela.

 

OLIMPIADY MEN - uprawniające do zwolnienia z egzaminu maturalnego:

 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiada Geograficzna.

 

DLA SZCZEGÓLNIE ZAINTERESOWANYCH:

 • Wyjazdy na zajęcia na symulatorze nawigacji w Akademii Morskiej w Gdyni,
 • Wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,
 • Zajęcia rozwijające ogólną sprawność fizyczną, przygotowujące do testów sprawnościowych, do których przystępują kandydaci do służb mundurowych oraz kandydaci akademii wychowania fizycznego,
 • Zajęcia praktyczne z pracownikami służb mundurowych np. : więziennych, policji, straży pożarnej.