Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rekrutacja

grafika t informatyk

Technik informatyk

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub język angielski.

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym – język polski oraz do wyboru trzy przedmioty z: język obcy, matematyka, fizyka, informatyka, geografia.

Jeśli interesujesz się technologią informacyjną, chciałbyś zdobyć umiejętności związane z montażem i eksploatacją urządzeń techniki komputerowej, obsługą i projektowaniem lokalnych sieci komputerowych, administrowaniem bazami danych, projektowaniem i posługiwaniem się aplikacjami internetowymi, posiadasz zdolności do nauk ścisłych, jesteś spostrzegawczy, sprawny manualnie, dokładny i systematyczny, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. W dzisiejszych czasach każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo wykorzystuje technologię komputerową. Informatyk jest więc zawodem, który umożliwi Ci pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw – zarówno związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym - jak i pozostałych, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów, np. administracyjno-biurowych. Z pomocą naszych nauczycieli zdobędziesz solidne podstawy dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach wyższych, osiągniesz kwalifikacje właściwe dla tego zawodu. Nasz absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności z zakresu instalacji, obsługi oraz konserwacji systemów komputerowych. Przyszli technicy informatycy uczą się projektowania oraz administrowania sieciami komputerowymi. Poznają techniki wytwarzania aplikacji internetowych. Absolwenci mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: informatyki, automatyki i robotyki, telekomunikacji, mechatroniki oraz pokrewnych. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Podczas nauki uzyskasz kwalifikacje:

E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,

E.13 - Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych,

E.14 - Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych.

Zdobędziesz tytuł Technika Informatyka,
uznawany w formie Europassu w całej Unii Europejskiej.

 

OFERTA KSZTAŁCENIA

 • indywidualne konsultacje dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem lub mających trudności w nauce,
 • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, nagrań filmowych ,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • przedsięwzięcia umożliwiające wykorzystanie wiedzy w praktyce,
 • zajęcia w profesjonalnie wyposażonych pracowniach kształcenia zawodowego.

 

WSPÓŁPRACA Z:

 • Młodzieżowym Centrum Kariery w Sztumie,
 • Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości,
 • Politechniką Gdańską,
 • Uniwersytetem Gdańskim – m.in. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,
 • Akademią Morską w Gdyni.

 

KONKURSY I DZIAŁANIA:

 • Konkurs Mikroprofesor,
 • Konkurs wiedzy o Internecie i technologiach informatycznych Net Masters Cup.

 

DLA ZAINTERESOWANYCH:

 • Wyjazdy edukacyjne na targi branżowe i do lokalnych przedsiębiorstw,
 • Prowadzenie strony internetowej szkoły,
 • Działalność w młodzieżowym miniprzedsiębiorstwie,
 • Udział w projektach edukacyjnych,
 • Stypendia dla najlepszych uczniów,
 • Zajęcia z matematyki, informatyki i fizyki w ramach projektu – Zdolni z Pomorza.

grafika lo humanistyczno jezykowa

Profil humanistyczno-językowy

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia, biologia.

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym - język polski oraz do wyboru trzy przedmioty z: język obcy, historia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Jeżeli interesujesz się literaturą, sztuką, światem mediów, chcesz poznać problemy społeczne te z przeszłości jak i współczesne, funkcjonowanie systemu prawa, instytucji samorządowych i unijnych, to klasa humanistyczno-językowa jest właśnie dla Ciebie! Z pomocą nauczycieli zdobędziesz przygotowanie do dalszej nauki na profilowych kierunkach uniwersyteckich, np.: filologia języka polskiego czy obcego, prawo, pedagogika, psychologia, socjologia. Sprofilowanie klasy daje Ci także szeroki wachlarz możliwości studiów na wielu innych kierunkach, np.: prawo i administracja, politologia, dziennikarstwo, resocjalizacja, stosunki międzynarodowe, europeistyka, komunikacja społeczna, public relations. Szczególnie zainteresowani mogą uczestniczyć w zajęciach o charakterze warsztatów, projektów i spotkań medialno-artystycznych.

Klasa współpracuje z Biblioteką Uniwersytetu Gdańskiego i Muzeum Zamkowym w Malborku.

 

OFERTA KSZTAŁCENIA

 • indywidualne konsultacje dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem lub mających trudności w nauce,
 • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, nagrań filmowych,
 • diagnoza umiejętności uczniów na początku nauki,
 • testy diagnozujące na rok przed maturą,
 • zajęcia dodatkowe dla maturzystów,
 • zajęcia teatralne,
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów.

 

WSPÓŁPRACA Z:

 • Uniwersytetem Gdańskim – Wydział Prawa i Administracji, Biblioteka Uniwersytecka,
 • Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni,
 • Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku,
 • Teatrem Szekspirowskim,
 • Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Sewruka w Elblągu,
 • Muzeum Zamkowym w Malborku,
 • Sztumskim Centrum Kultury.

 

KONKURSY SZKOLNE

 • Recytatorskie - między innymi twórczości Jana Kasprowicza,
 • Ortograficzny,
 • Konkurs literacki w ramach przedsięwzięć szkolnych, np. Licealiady,
 • Języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego

 

KONKURSY ZEWNĘTRZNE

 • Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka”,
 • Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej,
 • Małych Form Teatralnych,
 • Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
 • Wiedzy o III RP,
 • Wiedzy o Prawach Człowieka,
 • Języka Angielskiego – Fox,
 • Przystanek Bruksela,
 • Wiedzy Misyjnej o Afryce.

 

OLIMPIADY MEN – uprawniające do zwolnienia z egzaminu maturalnego:

 • Olimpiada Historyczna,
 • Olimpiada Języka Niemieckiego,

 

DLA SZCZEGÓLNIE ZAINTERESOWANYCH:

 • Wyjazdy na zajęcia warsztatowe i wykłady naukowe na Uniwersytecie Gdańskim,
 • Współpraca z pracownikami naukowymi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,
 • Udział w zajęciach szkolnej grupy teatralnej Iuvenis,
 • Aktywny udział w życiu kulturalnym Sztumu,
 • Występy artystyczne z okazji świąt narodowych i uroczyści na terenie szkoły i miasta,
 • Udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników Teatru Szekspirowskiego, aktorów Teatru Dramatycznego w Elblągu.

grafika lo matematyczno przyrodnicza

Profil matematyczno-przyrodniczy

 • klasa promedyczna z rozszerzonymi przedmiotami: biologią, chemią i matematyką
 • klasa politechniczna z matematyką, fizyką chemią lub geografią

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, innowacje pedagogiczne – podstawy biochemii i biofizyki oraz zastosowanie IT w nauce.

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym – język polski oraz do wyboru trzy przedmioty z: matematyka, język obcy, biologia, chemia, fizyka.

Jeżeli chcesz lepiej zrozumieć prawa rządzące światem, myślisz o dalszym kształceniu na studiach medycznych, uniwersyteckich i politechnicznych, to klasa matematyczno-przyrodnicza jest właśnie dla Ciebie! Z pomocą nauczycieli zdobędziesz przygotowanie do dalszej nauki na profilowych kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, biologia, chemia, matematyka, informatyka, mechatronika, telekomunikacja. Sprofilowanie klasy daje Ci także szeroki wachlarz możliwości studiów na wielu innych kierunkach, np.: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia, biotechnologia, technologia żywienia, kształtowanie i ochrona środowiska, weterynaria, geodezja, architektura, a także finanse, ekonomia i zarządzanie.

Klasa współpracuje z Wydziałem: Biologii, Chemii, Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

 

OFERTA KSZTAŁCENIA

 • indywidualne konsultacje dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem lub mających trudności w nauce,
 • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, tablicy interaktywnej,
 • diagnoza umiejętności uczniów na początku nauki,
 • testy diagnozujące na rok przed maturą,
 • zajęcia dodatkowe dla maturzystów,
 • próbna matura,
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów.

 

WSPÓŁPRACA Z :

 • Uniwersytetem Gdańskim – Wydziały: Biologii, Chemii, Matematyki, Fizyki i Informatyki,
 • Akademią Morską w Gdyni,
 • Politechniką Gdańską.

 

KONKURSY SZKOLNE:

 • Astronomiczny,
 • Chemiczny,
 • Matematyczne gry logiczne - Sudoku,

 

KONKURSY ZEWNĘTRZNE:

 • Alfik matematyczny,
 • Kangur,
 • Pomorski Konkurs Matematyczny,
 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny PANGEA,
 • Konkurs matematyczny „Myśl logicznie” organizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy,
 • Konkurs fizyczny „Lwiątko”,
 • Ogólnopolski Konkurs Chemiczny – Alchemik,
 • Matematyczne gry logiczne – Rummikub.

 

OLIMPIADY MEN - uprawniające do zwolnienia z egzaminu maturalnego:

 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.
 • Olimpiada Geograficzna

 

DLA SZCZEGÓLNIE ZAINTERESOWANYCH:

 • Wyjazdy na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne na Wydział Biologii UG,
 • Wyjazdy na wykłady naukowe z matematyki do Akademii Morskiej w Gdyni,
 • Zajęcia we współpracy z kołem naukowym fizyków Politechniki Gdańskiej,
 • Zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem opracowań dydaktycznych programu – Wirtualna fizyka - wiedza prawdziwa,
 • Zajęcia z matematyki, informatyki, fizyki w ramach projektu – Zdolni z Pomorza,
 • Wykłady naukowe i popularnonaukowe na terenie szkoły prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Chemii i Biologii UG,
 • Zajęcia dodatkowe w ramach projektów edukacyjnych,
 • Realizacja - Projektu z klasą – Wydawnictwa Nowa Era.

grafika t logistyk

Technik logistyk

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia.

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym – język polski oraz do wyboru trzy przedmioty: język obcy, matematyka, geografia, historia, informatyka.

Jeżeli interesujesz się bieżącymi wydarzeniami gospodarczym, posiadasz uzdolnienia ścisłe, lubisz planować, organizować, realizować i kontrolować, myślisz o dalszej nauce z możliwością rozpoczęcia kariery zawodowej, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Z pomocą nauczycieli zdobędziesz solidne podstawy dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach wyższych, osiągniesz kwalifikacje właściwe dla tego zawodu. Technik logistyk jest to zawód z przyszłością. Cieszy się coraz większą popularnością, daje duże perspektywy i możliwości na rynku pracy. Różne rodzaje transportu łączą się z marketingiem, sztuką negocjacji w logistyce przewozami międzynarodowymi i działalnością logistyczną. Głównymi partnerami dla logistyków są: wojsko, policja, przemysł, budownictwo, handel, transport, telekomunikacja. Logistyka to nowoczesny kierunek - stale wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, potrafiących podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw.

Podczas nauki uzyskasz kwalifikacje:

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania,

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych,

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

 

Zdobędziesz tytuł Technika Logistyka,
uznawany w formie Europassu w całej Unii Europejskiej.

 

OFERTA KSZTAŁCENIA

 • indywidualne konsultacje dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem lub mających trudności w nauce,
 • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, nagrań filmowych i profesjonalnych programów wykorzystywanych w firmach,
 • wykorzystanie innowacyjnej metody kształcenia – „Wirtualne Laboratoria”,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • przedsięwzięcia umożliwiające wykorzystanie wiedzy w praktyce.

 

WSPÓŁPRACA Z:

 • Młodzieżowym Centrum Kariery w Sztumie,
 • Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu,
 • Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 

KONKURSY I DZIAŁANIA:

 • Olimpiady i konkursy logistyczne,
 • Organizacja działań związanych z „Rokiem Szkoły Zawodowców”,
 • Szkolna Internetowa Gra Giełdowa.

 

DLA ZAINTERESOWANYCH:

 • Wyjazdy edukacyjne na targi branżowe i do lokalnych przedsiębiorstw,
 • Działalność w młodzieżowym miniprzedsiębiorstwie,
 • Udział w projektach edukacyjnych,
 • Stypendia dla najlepszych uczniów.