Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

grafika t ekonomista

Technik ekonomista

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia. język angielski lub matematyka,

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym – język polski oraz do wyboru trzy przedmioty z:  matematyka, język obcy, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

Jeżeli interesujesz się bieżącymi wydarzeniami w życiu społecznym i gospodarczym, posiadasz uzdolnienia zarówno ścisłe jak i humanistyczne, myślisz o dalszej nauce z możliwością rozpoczęcia kariery zawodowej, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Z pomocą nauczycieli zdobędziesz solidne podstawy dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach wyższych, osiągniesz kwalifikacje właściwe dla tego zawodu. Nasz absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności ogólnoekonomiczne, umożliwiające podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz szybkie dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych, zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w standardach kwalifikacji zawodowych, związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

Podczas nauki uzyskasz kwalifikacje:

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,

A. 36 Prowadzenie rachunkowości.

Zdobędziesz tytuł Technika Ekonomisty,

uznawany w formie Europassu w całej Unii Europejskiej.

Będziesz miał możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zawodzie Technik Rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji.

A. 65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

 

OFERTA KSZTAŁCENIA

 • indywidualne konsultacje dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem lub mających trudności w nauce,
 • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, nagrań filmowych i profesjonalnych programów wykorzystywanych w firmach,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • przedsięwzięcia umożliwiające wykorzystanie wiedzy w praktyce.

 

WSPÓŁPRACA Z:

 • Sopocką Szkołą Wyższą,
 • Bankiem Spółdzielczym w Sztumie,
 • Bankiem PKO BP,
 • Młodzieżowym Centrum Kariery w Sztumie,
 • Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym w Dzierzgoniu,
 • Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 

KONKURSY I DZIAŁANIA:

 • Wiem na Bank,
 • Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową,
 • Konkurs z Rachunkowości,
 • Szkolna Internetowa Gra Giełdowa,
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
 • Dzień Przedsiębiorczości,
 • Tydzień Przedsiębiorczości.

 

DLA ZAINTERESOWANYCH:

 • Wyjazdy edukacyjne na targi branżowe i do lokalnych przedsiębiorstw,
 • Działalność w młodzieżowym miniprzedsiębiorstwie,
 • Udział w projektach edukacyjnych,
 • Stypendia dla najlepszych uczniów.