Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rekrutacja

 

Domumenty do wydruku

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (wersja pdf)

Załącznik nr 1 - Informacje uzupełniające (wersja pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie woli podjęcia nauki w ZS Sztum (wersja pdf)

Załącznik nr 3 - Karta informacyjna - potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej (wersja pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wersja pdf)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (wersja pdf)

rekrutacja 2017

Filmowa prezentacja szkoły i kierunków kształcenia - 2014/2015:

f 01 zs 2015 f 02 zs 2015

grafika t organizacji reklamy

Technik organizacji reklamy

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia lub matematyka.

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym język polski oraz do wyboru trzy przedmioty z: matematyka, język obcy, historia, geografia, informatyka.

Jeżeli jesteś kreatywny, aktywny, a w przyszłości chcesz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne przy tworzeniu kampanii reklamowych oraz sprzedaży produktów i usług reklamowych w filmie, handlu i turystyce - proponujemy Ci ten kierunek. W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych, organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej oraz projektowania i wykonywania produktów reklamowych. Technik organizacji reklamy jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną , plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. Po skończeniu tego kierunku możesz być zatrudniony w agencjach reklamowych, w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych lub w biurach ogłoszeń środków masowego przekazu.

Podczas nauki uzyskasz kwalifikacje:

A. 26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych,

A. 27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

 

Zdobędziesz tytuł Technika Organizacji Reklamy,
uznawany w formie Europassu w całej Unii Europejskiej.

 

OFERTA KSZTAŁCENIA:

 • indywidualne konsultacje dla uczniów szczególnie zainteresowanych przedmiotem lub mających trudności w nauce,
 • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, nagrań filmowych i profesjonalnych programów wykorzystywanych w firmach,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • przedsięwzięcia umożliwiające wykorzystanie wiedzy w praktyce,
 • specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej.

 

WSPÓŁPRACA Z:

 • Sopocką Szkołą Wyższą, Wydział Architektury Wnętrz,
 • Młodzieżowym Centrum Kariery w Sztumie,
 • Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 

DLA ZAINTERESOWANYCH:

 • Wyjazdy edukacyjne na targi branżowe i do lokalnych przedsiębiorstw,
 • Działalność w młodzieżowym miniprzedsiębiorstwie,
 • Udział w projektach edukacyjnych,
 • Udział w konkursach przedmiotowych,
 • Stypendia dla najlepszych uczniów.